Opskrivning

Opskrivning til venteliste i børnehaven Regnbuen.Samling Regnbuen
I Børnehaven Regnbuen kan vi optage 44 børn i alderen 2 ½ til 6 år. Opskrivning til Børnehaven Regnbuens venteliste sker ved fremsendelse af et udfyldt ansøgningsskema til institutionen.

Prisen for at gå i Regnbuen er kr. 1.950,- pr. måned i 11 måneder. Juli måned er betalingsfri.

Ansøgningsskemaet kan hentes i børnehaven eller her på hjemmesiden.  Det udfyldte ansøgningsskema sendes til mette@regnbuen-helsingor.dk eller med posten.

Herefter vil I modtage en bekræftelse på ansøgningen på E-mail. Inden barnets start vil I modtage et brev med startdato for optagelse. Dette brev er at betragte som officiel dokumentation for optagelse i Børnehaven Regnbuen.

Du kan downloade ansøgningsskemaet her.

Behandling af ansøgning og venteliste.
Ledelsen af Børnehaven Regnbuen varetager administrationen af venteliste og indskrivningen. Betalingen til Børnehaven Regnbuen administreres via Landsorganisationen Danske Daginstitutioner.

Ventelisten er åben for alle børn. Opskrivning til ventelisten kan tidligst ske ved registrering af barnets fødsel. Det er gratis og ikke bindende at blive skrevet op på vores venteliste, dog opfordre vi til at I meddeler os, hvis I ikke længere har behov for en plads.

Visitering af børn fra ventelisten foregår ud fra alder, søskendehensyn, opskrivningsdato og øvrige hensyn, der sikre en hensigtsmæssig sammensætning af børnegrupperne.

Er barnet bosat i en anden kommune end Helsingør Kommune, kan børnehaven kræve en højere forældrebetaling, hvis det kommunale tilskud i hjemmekommunen er lavere end det tilskud børnehaven modtager for at et tilsvarende et tilsvarende barn i Helsingør Kommune. Den højere forældrebetaling udfør forskellen mellem det kommunale tilskud og taksten for tilskud i Helsingør Kommune. Modtager børnehaven et højere ordinært tilskud fra hjemmekommunen foretages der ingen regulering af forældrebetalingen. Forældrebetalingen kan fastsættes til et mindre beløb, børnehaven modtager et højere kommunalt tilskud som følge af, at barnet er tildelt en friplads eller får søskenderabat.

Ved udmeldelse af børnehaven gælder, at der er 2 måneders opsigelsesfrist fra den 1. eller den 15. i måneden.